نصب کانتر یک نفره

سازه کانتر یک نفره در یک کیف تحویل می شود که در این فیلم می توانید نحوه نصب سازه کانتر یک نفره و همچنین چاپ آن را بر روی این کانتر مشاهده نمایید.