آدرس : تهران، گیشا، خیابان دوم، پلاک 28، طبقه 2

88254010

88285577

88276546

88263565

22684819

22684921

22684903

22688231

22687169

22688264

22783908

-----------------------

چاپ و بسته بندی / فرهاد خندان داخلی 109 / 3163100-0935

لایت باکس / شهرزاد شکاری داخلی 106 / 3169009-0935

چاپ افست / فرشته بشیری داخلی 107 / 3163100-0935

چاپ دکوراتیو / پگاه پیش یار داخلی 110 / 2701801-0935

چاپ دکوراتیو / الهه فراهانی داخلی 129 / 6707921-0935

بخش طراحی / آتنا لوینی داخلی 124 / 2701802-0935

بخش تولید / پیام مقدم / 1580926-0930

تماس با بانی چاپ: