از آن جا که رول شید ها همه قاب پروفیل دارند نحوه ی اندازه گیری ابعاد آن ها برای سفارش به یک شکل است. ابتدا باید به این نکته ی مهم توجه داشته باشید که عرض قاب پروفیل ها محدود است و نهایتا تا 280 سانتی متر را در بر می گیرند. البته به این معنی نیست که برای عرض های بیشتر از 3 متر نمی توانید رول شید استفاده کنید، بهترین حالت این است که عرض را تقسیم کنید و بجای یک پرده از چند پرده استفاده کنید. اندازه‌گیری دقیق رول شید اهمیت بسیار زیادی در فرآیند انتخاب و نصب پرده دارد. این اهمیت از دو جهت قابل توجیه است. اولاً، اگر اندازه‌گیری دقیق انجام نشود و رول شید اندازه‌های صحیح پنجره یا محل نصب نداشته باشد، ممکن است پرده بیشتر یا کمتر از اندازه مورد نیاز باشد که به شکل زیبایی و کارایی آن آسیب می‌زند. ثانیاً، اندازه‌گیری دقیق اهمیت زیادی در سفارش و تولید رول شید دارد. اگر اندازه‌ها دقیقاً باشند، رول شید به اندازه درست تولید می‌شود و در نتیجه نصب آسانتر و مطابق با نیازهای فضا صورت می‌گیرد. به طور کلی، اندازه‌گیری دقیق از موارد اساسی است که بر کارایی و زیبایی رول شید تأثیر مستقیم دارد.

روش اندازه گیری ابعاد رول شید ها

اندازه‌گیری رول شید یک مرحله حیاتی در فرآیند نصب و استفاده از این نوع پرده‌هاست. برای اندازه‌گیری دقیق، ابتدا باید پنجره یا محل نصب شید را بصورت کامل بررسی کرده و اطمینان حاصل کنیم که هیچ مانعی برای پهنای کامل شید وجود ندارد. سپس با استفاده از یک ابزار اندازه‌گیری مناسب مانند متر فلزی یا رول متر، ابعاد عرض و ارتفاع پنجره یا فضای مورد نصب را دقیقاً اندازه بگیرید. بهتر است اندازه‌گیری را در چند نقطه مختلف انجام دهید و میانگین آن‌ها را در نظر بگیرید تا دقت بیشتری در اندازه‌گیری داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که ابعاد به واحد مورد نظر (سانتیمتر) ثبت شوند. این اندازه‌گیری دقیق و صحیح، اطمینان حاصل می‌کند که رول شید با دقت سفارش داده یا نصب شود و به طور ایده‌آل بر روی پنجره یا محل مورد نظر قرار گیرد.

از آن جا که رول شید ها همه قاب پروفیل دارند نحوه ی اندازه گیری ابعاد آن ها برای سفارش به یک شکل است. ابتدا باید به این نکته ی مهم توجه داشته باشید که عرض قاب پروفیل ها محدود است و نهایتا تا 280 سانتی متر را در بر می گیرند. البته به این معنی نیست که برای عرض های بیشتر از 3 متر نمی توانید پرده رول شید استفاده کنید، بهترین حالت این است که عرض را تقسیم کنید و بجای یک پرده از چند پرده استفاده کنید؛ در این مورد مشاوران فروش اطلاعات لازم را در اختیار شما می گذارند.

رول شید

موارد قابل ذکر در اندازه گیری رول شید

ابتدا باید در نظر داشته باشید آیا پرده در محیط خاصی نصب میشود که از نظر عرضی محدودیت داشته باشد یا خیر؛ درصورتی که این طور باشد و حدی که چند سانتی متر هم در عرض پرده اهمیت داشته باشد، باید از عرض پرده 2 الی4 سانت کم شود تا قاب پرده در محیط جا بگیرد؛ چراکه قاب پرده منعطف نیست و امکان دارد پرده از عرض در فضا جا نگیرد.

رول شید

اما اگر اندازه گیری درمحیطی نرمال است عرض پرده را 10 سانت بیش تر از عرض پنجره در نظر بگیرید. نکته ی مهم دیگر این است که عرض قاب پرده از عرض پارچه ی پرده در کل 4 سانتی متر بزرگ تر است تا رول پرده بتواند در قاب پروفیل بچرخد. پس در نظر داشته باشید که عرض قاب را برای سفارش پرده به تولید کننده اعلام کنید.

رول شید

اما برای اندازه گیری ارتفاع از جایی که میخواهید قاب را نصب کنید تا جایی که میخواهید پرده آویز شود اندازه بزنید، این ارتفاع کلی پرده ی شماست اما ارتفاع چاپ پرده یا همان تصویر چاپی شما 7 تا 9 سانتی متر کمتر از ارتفاع کل خواهد بود؛ چراکه قاب پروفیل و میله ی پایین پرده با هم حدود 7 تا 9 سانتی متر به ارتفاع اضافه میکنند. پس مانند عرض قاب باید ارتفاع کل را برای تولید پرده اعلام کنید.

0 نظر