آموزش نصب کانتر تاجدار

کانتر تاجدار دارای یک کیف است که تمام سازه در آن قرار دارد. با مشاهده فیلم می توانید کانتر تاج دار و چاپ آن را به راحتی سر هم کرده و نصب نمایید.