نصب رول آپ

آموزش نصب رول آپ را می توانید در فیلم بالا مشاهده نمایید. رول آپ ها به سادگی قابل نصب هستند. چاپ رول آپ به صورت رول شده داخل سازه قرار دارد. چاپ را از داخل سازه بیرون بکشید و با استفاده از میله نازکی که در کیف قرار دارد، چاپ را فیکس کنید. این میله در پشت چاپ قرار میگیرد که نحوه نصب آن را می توانید در فیلم مشاهده نماید.