لایت باکس مگنت دوطرفه 40*30

دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
لایت باکس مگنت دوطرفه 30x40
دریافت اطلاعات ...
لایت باکس مگنت دوطرفه 30x40 3
دریافت اطلاعات ...
لایت باکس مگنت دوطرفه 30x40 4
لایت باکس مگنت دوطرفه 30x40
لایت باکس مگنت دوطرفه 30x40
لایت باکس مگنت دوطرفه 30x40 3
لایت باکس مگنت دوطرفه 30x40 4
لایت باکس مگنت دوطرفه 30x40

لایت باکس مگنت دوطرفه 40*30

اطراف این سازه ی ظریف و مقاوم و بسیار زیبا مگنت های کوچکی است که پلکسی را بر روی آن به همراه چاپ نگه می دارد. این آیتم دارای مگنت دوطرفه و چاپ دوطرفه می باشد


کد محصول: 11405