سجاده و جانماز

فیلتر چیدمان
چیدمان بر اساس
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
پرسش خود را مطرح نمایید در صورت تایید مدیر سایت، به آن پاسخ داده خواهد شد

به این دسته بندی امتیاز دهید

سجاده و جانماز

ایجاد مکانی آرام و زیبا و پاکیزه یکی از مشخصات عبادتگاه در تمامی ادیان بوده است و مسجد ها ، نکایا، اماکن مذهبی و نمازخانه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. امروزه در خانه ها نیز از سجاده یا جانماز استفاده میشود. برای تهیه جهاز ، لطیف ترین و بهترین جنس برای سجاده مخمل میباشد.

سجاده های بانی چاپ ، 3 تکه میباشند که یک تکه برای قرارگیری مهر در ابعاد 22*20 و یک عدد سجاده بزرگتر در ابعاد 450*450 برای قرار گیری این دو و یک عدد جانماز در ابعاد 65*100 برای نشستن و بلند شدن در هنگام نماز خواندن.

بعضی از مدل ها نیز هستند که کیف را نیز شامل میشود؛ از لحاظ نظافت و پاکیزگی به هنگام اقامه داشتن نماز بهتر است هر نفر سجاده مخصوص خود را داشته باشد و از این رو ست کیف آن را مجموعه بانی چاپ به کارهای خود اضافه کرده است.