سجاده و جانماز

فیلتر چیدمان
چیدمان بر اساس
سئوال خود را مطرح نمایید در صورت تایید مدیر سایت، به آن پاسخ داده خواهد شد

    سجاده و جانماز

    ایجاد مکانی آرام و زیبا و پاکیزه یکی از مشخصات عبادتگاه در تمامی ادیان بوده است و مسجد ها ، نکایا، اماکن مذهبی و نمازخانه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. امروزه در خانه ها نیز از سجاده یا جانماز استفاده میشود. برای تهیه جهاز ، لطیف ترین و بهترین جنس برای سجاده مخمل میباشد.

    سجاده های بانی چاپ ، 3 تکه میباشند که یک تکه برای قرارگیری مهر در ابعاد 22*20 و یک عدد سجاده بزرگتر در ابعاد 450*450 برای قرار گیری این دو و یک عدد جانماز در ابعاد 65*100 برای نشستن و بلند شدن در هنگام نماز خواندن.

    بعضی از مدل ها نیز هستند که کیف را نیز شامل میشود؛ از لحاظ نظافت و پاکیزگی به هنگام اقامه داشتن نماز بهتر است هر نفر سجاده مخصوص خود را داشته باشد و از این رو ست کیف آن را مجموعه بانی چاپ به کارهای خود اضافه کرده است.

    چیدمان بر اساس