طراحی پاکت

فیلتر چیدمان
چیدمان بر اساس
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
دریافت اطلاعات ...
پرسش خود را مطرح نمایید در صورت تایید مدیر سایت، به آن پاسخ داده خواهد شد

به این دسته بندی امتیاز دهید

طراحی پاکت

یکی از اجزای ست های اداری پاکت ها می باشند. پاکت ها معمولا برای ارسال مدارک، اوراق یا سند ها ، مکاتبات اداری و موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. طراحی های قالب آماده معمولا در زمان هایی که فرصت زیادی جهت طراحی در اختیار نداریم یا اینکه طراحی خاصی مد نظر نیست و صرفا اینکه یک پاکت با اطلاعات مجموعه خودتان در اختیار داشته باشید کافیست مورد استفاده قرار می گیرند. توجه داشته باشید در سبک از طراحی تنها از تمپلیت های آماده جهت طراحی استفاده می شود و تنها مورد قابل تغییر در این نوع طراحی رنگ یا تغییرات جزئی همچون چیدمان نوشتار یا لوگو می باشد پس کیفیت طراحی در این نمونه ها کمتر از طراحی حرفه ای است و بهتر است صرفا در موارد ذکر شده از این نوع طراحی استفاده کنید.