عنوان

متن پیام

طراحی چند صفحه تبلیغاتی در ابتدای یک سررسید و یا سالنامه عمومی و یا طراحی اختصاصی برای تولید سررسید و سالنامه این ائلین سوالی هست که می بایست پاسخ آن را مشتری بدهد. سپس در صورتی که طراحی برای یک سررسید اختصاصی باشد اولین کار انتخاب نوع جنس جلد سررسید می باشد که این جنس میتواند تاثیرات زیادی را در نوع سبک طراحی بوجود بیاورد.  

پرسش و پاسخ

پرسش خود را مطرح کنید

 

پرسش و پاسخ ها ( 0 پرسش )